👈 فروشگاه فایل 👉

رویکرد تی ای ام در ارزیابی عملکرد منابع انسانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رویکرد تی ای ام در ارزیابی عملکرد منابع انسانی

مقدمه

ارزیابی اثربخش عملکرد منابع انسانی موضوعی است که فکر بسیاری از مدیران را به خود جلب کرده است. اغلب آنان به دنبال رویکرد یا راهکار عملی هستند از طریق آن بتوانند عملکرد کارکنان خود را بهبود بخشیده و زمینه های رشد و تعالی را فراهم ساخته و بر مزیتهای رقابتی خود بیفزایند. اثربخشی ارزیابی عملکرد به عواملی از قبیل دانش و شناخت مدیران نسبت به روشها و الگوهیا ارزیابی عملکرد، حنایت همه جانبه آنان از برنامه هیا ارزیابی عملکرد، مشارکت دادن کارکنان در برنامه های ارزیابی، بررسی عینی و منصفانه عملکرد کارکنان، تدوین برنامه عملی بریا ایجاد زمینه های بهبود عملکرد و زدودن عوامل استرس زا در ارزیابی بستگی دارد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت کسرها و محور ریاضی پایه ششم Factory Product Process پاورپوینت در مورد درس پژوهی و راههای توسعه آن اصفهان دانلود پاورپوینت مطالعه انگیزش پاورپوینت مذاکره ایران و آمریکا باید ها و نباید های مذاکره