👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت منابع انسانی و عامل انسانی در سازمان ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت منابع انسانی و عامل انسانی در سازمان ها

مقدمه

نقش و ارزش عامل انساني به عنوان يكي از بنيادهاي اصلي عملكرد هر سازمان كه مي تواند نقشهاي موثر و تعيين كننده در كميت و كيفيت محصولات و خدمات ، ارزش افزوده ،‌رشد بهره وري و ساير موارد مشابه را بر عهده داشته باشد بر هيچكس پوشيده نيست . هر چند با عنايت به رشد چشمگير تكنولوژي و افزايش سطح خودكار شدن دستگاهها و تجهيزات و بهره گيري از سيستمهاي نوين و پيشرفته اطلاعاتي ، تا حدودي جايگاه فيزيكي اين عامل در غالب سازمانها كاهش يافته ،‌ليكن موقعيت عامل انساني بعنوان يك منبع متفكر و هوشمند كه توانائيهاي گسترده اي در طراحي ، آماده سازي و بهره گيري هرچه بهتر از دستگاهها و ساير عوامل مورد نياز جهت ارائه محصولات و خدمات را دارد ، بيش از پيش گسترش يافته است . بنابر آنچه گفته شد سازمانها براي دستيابي هرچه بيشتر به اهداف و برنامه هاي خود ،‌ناگزير است از توجه به اين عامل بوده و بدين منظور رعايت يك سري اصول بعنوان موارد اصلي جدا از ساير عوامل بشرح ذيل ضروري مي باشد .

👇محصولات تصادفی👇

رساله معماری طراحی مرکز فرهنگی پروپوزال رشته مدیریت اثر بازاريابی رابطه مند بر وفاداری مشتريان تحقیق مهندسی کامپیوتر تحقیق بقاع متبرکه پاورپوینت فناوری بلوتوث و حملات امنیتی مبتنی برآن علیه تلفن همراه