👈 فروشگاه فایل 👉

رساله معماری طراحی پردیس سینمایی با رویکرد تکیه بر اصول زیباشناسانه سینما و معماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله معماری طراحی پردیس سینمایی با رویکرد تکیه بر اصول زیباشناسانه سینما و معماری

دانلود فایل ورد مطالعات و رساله معماری طراحی پردیس سینمایی با رویکرد تکیه بر اصول زیباشناسانه سینما و معماری

در قالب Word و 110 صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ,دفاع ,چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

بناهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی امروزه است جوامع با سرعت بیشتری به پیش می رود و پله های ترقی را طی می کنند که بیشترین سعی و کوشش خود را به استوار ساختن پایه های فرهنگی جامعه نهاده اند و نیازمند این امر ارتقا ساختارهای فکری افراد جامعه است. لذا مسأله اصلی بدین گونه طرح گردیده: رسیدن به فضایی که بتواند زمینه ارتقا ساختارهای فکری بشر در زمینه هنر بوده است فراهم بیاورد و بستر مناسب برای فن آوری و خلاقیت های نوین هنری را فراهم سازد. تحولات اقتصادی و اجتماعی همواره با دگرگونیهائی در طرز اندیشه و رفتار افراد یک جامعه همراه است. نظام فرهنگی که بر اساس شکل خاصی از تولید و مجموعه از آداب و رسوم استوار بوده و همزمان با یک تحول جدید به هدفهائی تازه نیامند می شود. اگر نخستین مراحل تحول اجتماعی ایران نیازها, محرک اقتصادی داشت در این مرحله از انعکاس این خواسته ها و تمنیات معنوی و فرهنگی افراد بچشم می خورد.

توجه به این نیازها در ایران با توجه به میراث فرهنگی و تماس دائم با تمدن غرب اهمیت اساسی دارد زیرا گروهی از مردم پیشینه فرهنگی این سرزمین را ندیده گرفته و شیفته راه و رسم زندگی غرب شده اند و گروهی دیگر ورود برخی از مظاهر تمدن صنعتی را نشان عدم علاقه و حفظ سنت ایران دانسته اند. با تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران اکنون جامعه به فرهنگی نیازمند است که بر مبانی فرهنگ مبین استوار باشد و نیز بتواند در زندگی ایرانیان بخصوص جوانان در یک جامعه صنعتی مؤثر باشد منظور اصلی بوجود آوردن شخصیت انسان مطلوب می باشد. که باید یک فرد را در زمینه های جسمانی و اجتماعی, روحانی تربیت نموده و همچنین احتیاج به یک فرهنگ می باشد که بر مبنای یک فرهنگ ملی استوار باشد. یعنی احیا ارزش های اصیل فرهنگ ایران اسلامی و انطباق آن با شرایط زندگی امروزی و همچنین برخورداری از مظاهر فرهنگ جهانی است. با توجه به مطالبی که د سطور گذشته بیان گردیده لزوم یک هدف و ایدئولوژی کلی برای جوانها که بتوانند تماماً آنها را مجذوب نماید, این هدف ترتیب جسمانی, اجتماعی, روحانی می باشد و لازمه آن داشتن یک سیاست فرهنگی است. عواملی که ضرورت این سیاست را ایجاد می کند.

1- افزایش رفاه

2- افزایش و تحصیلات ابتدایی, متوسطه و عالی

3- افزایش روابط بین الملل

سینما امروزه به سمت اصالت هنری پیش می رود. بنابراین باید به او فرصت اندیشیدن پیرامون آنچه می بیند داده شود. سینماهای امروزه ما اگر چه بسیار متفاوت از آنچه در گذشته بوده عمل می کند ولی با یک نگاه عمیق تر می بینیم مخاطبین همچنان, به عنوان محصولی قلمداد می شود که پس از دیدن فیلم که هدف اصلی سینمای تجاری ماست, استعمال شده تلقی می شود. مخاطبی که پس از مشاهده یک فیلم سینمایی تحت عنوان سینما به جای فرصت دادن به او برای اندیشیدن, پس از خاتمه فیلم که در واقع نقطه شروع جریانات فکری اوست, به سمت راهروهای خروجی هدایت می شود که معمولاً به خیابان ها می ریزد و بدون دادن فرصتی برای اندیشیدن به ری مجدداً درگیر مسائل روزمره و اتفاقات عینی می گردد. با نگاهی نو به این مطلب می توان دریافت که اگر مخاطب سینما را یک مخاطب هنر بدانیم پس باید امکان درگیری ذهنی او را با موضوع چه قبل از فیلم و چه بعد از آن محیا کنیم. سینمای ما تبدیل به فضایی می شود که ناقل اطلاعاتی است و نه محافظ رسمی در این دارد. که ما را به سمت و سویی هدایت کند که پس از خروج از سالن آمادگی ذهنی برای درگیری با فیلم برقرار کنیم. زمان را طولانی تر می کنیم سلسله مراتب را برای رسیدن به فضای بیرون و درگیری های روزمره فراهم می کنیم. این نوع نگرش باعث می شود که بسیاری از اتفاقات را پس از خاتمه فیلم و خروج از سالنها مطرح کنیم و در واقع داستانی که سناریو مجموعه ما پس از خروج از سالنها شروع می شود.

فایل ورد مطالعات و رساله معماری طراحی پردیس سینمایی با رویکرد تکیه بر اصول زیباشناسانه سینما و معماری

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله تحقیق

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-4- هدف های تحقیق

1-5- فرضیه های تحقیق

1-6- سوالات

1-7- روش تحقیق

1-8- پیشینه پژوهش

1-9- ساختار رساله

فصل دوم : مبانی نظری طراحی

بخش اول : مبانی نظری معماری

2-1-1- مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح

2-1-2- گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی

2-1-3- فضا و زمان

2-1-4- بررسی زیبایی شناسی معماری مدرن

2-1-5- زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی و سینما

2-1-6- معماری همگام با زمان

2-1-7- انسان فضا معماری

بخش دوم : سینما و معماری

2-2-1- مقدمه

2-2-2- مفهوم سینما

2-2-3- سینما چیست ؟

2-2-4- از واژه تا تصویر محرک

2-2-5- معماری چیست؟

2-2-6- سینما و معماری

2-2-7- سینما؛ معماری در حرکت

2-2-8- فضا در سینما و معماری

2-2-9- مونتاژ به مثابه معماری سینما

2-2-10- ارتباط بین سینما و معماری از دیدگاه های متنوع

2-2-11- صدا, دوربین, معماری

2-2-12- رابطه زمان و مکان در سینما

2-2-13- روابط زمان و مکان در معماری

2-2-13-1- حرکت: عنصر اصلی سینما

2-2-13-2- ریتم در سینما و معماری

2-2-13-3- سینما, معماری , حرکت

2-2-14- فضا در معماری و سینمای امروز

2-2-15- انقباض و انبساط زمان در مکان

بخش سوم : تاریخچه ی سینما

2-3-1-پیش از سینما

2-3-2-تولد سینما در جهان

2-3-3-دوران صامت

2-3-4-تاریخ سینما از 1895 تا 1906

2-3-5-تجارت فیلم تا 1906

2-3-6- تاریخچه ی سینما در ایران

2-3-6-1- سینما متروپل

2-3-7- سینمای پس از انقلاب

بخش چهارم : نمونه موردی

2-4-1- پردیس سینمایی پارک ملت

2-4-1-1- مشخصات پردیس سینمای پارک ملت

2-4-2- مرکز سینمایی لانگ آیلند, نیویورک

2-4-3- سینما آزادی تهران

2-4-4- مرکز سینمایی یو افت ای پالست

2-4-5- مرکز سینمایی بوسان

فصل سوم : شناخت بستر طرح

3-1- بررسی موقعیت شهر مشهد

3-2- پیشینه باستانی و تاریخی مشهد

3-3- ویژگی های طبیعی شهر مشهد

3-4- زمین شناسی

3-5- ویژگی های اقلیمی شهر مشهد

3-5-1- دما و رطوبت هوا

3-5-2- جهت شیب و کانال ها

3-5-3- وزش باد

3-5-4- تابش آفتاب

3-5-5- بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز

3-5-6- مواقع گرم و مواقع سرد سال

فصل چهارم : ضوابط و استانداردها

مقدمه

4-1- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی سالن های سینما

4-1-1-هدف از بررسی

4-1-2-سالن انتظار سینما

4-1-3-ورودی سینما

4-1-4-گیشه بلیط‌فروشی

4-1-5-راهروهای سالن نمایش

4-1-6-صندلی تماشاگران

4-1-7-ورودی‌ها و خروجی‌های سالن نمایش سینما

4-1-8-سرویسهای بهداشتی سینما

4-1-9-اتاق پروژکتور و ملحقات آن

4-1-10-صداگیرها

4 -1-11-پخش صدا

4-1-12-پرده نمایش فیلم

4-1-13-فضای پارکینگ

4-1-14 انواع مختلف پارکینگ

4-2- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی گالری های هنری

4-2-1-ساختار عمومی گالری‌ها

4-2-2-ترتیب قرارگیری اشیا

4-2-3-نورپردازی گالری‌ها

4-2-4-حرکت و دسترسی گالری‌ها

4-2-5- تنظیم شرایط محیطی

4-2-6- تهویه مطبوع

4-2-7- آکوستیک

4-2-8- حریق

4-3- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی مرکز خرید محصولات هنری

4-3-1-بررسی بخش های مختلف

4-4-بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی رستوران

4-4-1- بار غذای مختصر

4-4-2-کافه سرویس

4-4-3-کافه تریای سلف سرویس

4-4-4- سرویس قهوه خانه

4-4-5-آشپزخانه و محل شستشو

4-4-6-رعایت نکاتی برای بهتر و ایده آل بودن رستوران

4-4-7- نکاتی که باید در طراحی رستوران مد نظر باشد

4-4-8-محل های ضروری دیگر

4-5-ضوابط واستانداردهای طراحی

4-5-1- ضوابط عمومی طراحی سالن های سینما,گالری,مرکزخرید

4-5-1-1-سینما

4-5-1-2-گالری ها

4-5-1-3-مرکز خرید

4-5-2- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی

4-5-3- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف

4-5-4-مقررات ساختمانی در تجارت شهری

4-5-5- احداث بالکن با تراس و پیش آمدگی بر روی معابر

4-5-6- کنسول در قسمت راه پله

4-5-7- تراس

4-5-8-رعایت محدودیت ارتفاع

4-5-9-مسیرهای دسترسی(گذرگاهها)

4-5-10- تخصیص فضا

4-5-11-گذرگاه ها

4-5-12-آسانسورها

4-5-13- اتاق های فرعی

4-5-14- سرویس بهداشتی کارمندان

4-5-15-محل های ضروری دیگر

4-5-16- پله برقی

4-5-17- مشخصات فنی پله برقی

4-5-18- نقاله مسافرتی

4-5-19سطح شیبدار

4-5-20- مقررات ساختمانی

4-5-21- آتش سوزی

4-5-22- دما وتهویه

4-5-23- ورودی و خروجی ها

4-5-24- ورودی ها و گذر گاهها

4-5-25- درهای اتوماتیک و درهای برقی

4-5-26-درب‏های خروجی

4-5-27- پلکان ها

4-5-28 سرما

4-6- دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی

4-7-دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت کود آبياری حقوق کارگران در کشورها پاورپوینت درس نهم فارسی نهم مبحث راز موفقیت پاورپوینت فیزیک دوم دبیرستان فصل5(حالت های مختلف ماده) پاورپوینت علوم ششم مبحث از گذشته تا آینده