👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درباره اصول مستندسازی اطلاعات پزشكیPrinciples of Medical Documentation

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درباره اصول مستندسازی اطلاعات پزشكیPrinciples of Medical Documentation

این فایل حاوی 33 اسلاید درباره اصول مستندسازی اطلاعات

پزشكیPrinciples of Medical Documentation می باشد

فایل شامل:

مقدمه

تعريف

مدارك پزشكی چيست؟

اهميت و اهداف مستند سازی

How to Document ?

ديدگاه حقوقی

قوانين عمومی مستندسازی پزشكی

محتوای گزارشات پزشكی

مستندسازی سير بيماری

و........

قسمتی از فایل:

شايد برای پزشكان ايرانی كه تا چند دهه پيش مشغول كار بوده اند،

موضوع شكايت های حقوقی بيماران كه در كشورهای غربی رواج داشت؛

امری عجيب و دور از ذهن می آمد.

حقيقت آن است كه فرهنگ وآئين ايرانيان همواره هاله ای از قداست را

بر قامت حكيمان خود كشيده بود، نگرشی كه حتی طرح شكايت از سوی

بيماران را نيز نا مانوس جلوه ميداد.

اما امروزه شرائط به كلی متفاوت از گذشته است.

جامعه ايران ناگزير قدم در راهی می گذارد كه نسبت و روابط افراد آن با

هم را نه باورهای سنتی بلكه «بندهای قانون» مشخص می كند.

در چنين شرايطی جامعه پزشكی ايران تنها با درايت و بسترسازی های

لازم در مراكز آموزشی خواهد توانست بدون تنش های ناخواسته، دوران

گذار را پشت سر بگذارد.

آگاهی پزشكان از قوانين شغلی موجب افزايش قدرت پيش بينی و دور

انديشی شده و عنصر مهمی در تعيين سرنوشت شغلی است. همچنين

به بهبود سطح خدمات منجر خواهد شد.

نكته مهم اينكه :

« جهل به قانون رافع مسئوليت كيفری نيست »

و..........

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت باغ شهر پاورپوینت درباره مدیریت کلاس درس پروپوزال رشته مدیریت تاثیر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات پاورپوینت در مورد توسعه اقتصادي و برنامه ریزی تحقیق آسيب شناسي هويت دانشجويي