👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت نورخورشید درگلخانه ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت نورخورشید درگلخانه ها

نورخورشید درگلخانه ها

نور خورشيد به عنوان منبع تأمين انرژي براي گياهان به شمار مي‌آيد. با وجود نور، آب و دي‌اكسيدكربن و طي عمل فتوسنتز، انرژي نوراني خورشيد به صورت كربوهيدرات در گياهان ذخيره مي‌شود؛ اين انرژي در جذب عناصر، تقسيم سلولي و ساير واكنش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

سه فرايند مهم در گياهان وجود دارد كه به نور نياز دارند:

1- فتوسنتز مهم‌ترين آنهاست و براي رشد گياه ضروري است. طي عمل فتوسنتز، انرژي تابشي به انرژي شيميايي تبديل مي‌شود كه براي توليد تركيبات آلي در گياه ضروري است.

2- وجود نور علاوه بر فتوسنتز (تأمين انرژي مورد نياز گياهان)، بر واكنش‌هاي وابسته به طول دوره روشنايي روزانه گياه (فتوپريوديسم) و

3- فتومورفوژنز (اثر نور بر شكل گياه) نيز مؤثر است.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی شركت صنايع غذايي پيچك پاورپوینت Cardiovascular system پاورپوینت بررسي تطبيقي نظام بيمه سلامت كشورهاي آمريكا و آلمان دانلود پاورپوینت واژه هاي رايج در علم اپيدميولوژي پاورپوینت مراحل اجرای طرح در نمسا