👈 فروشگاه فایل 👉

تحصيلات والدين در پيشرفت دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحصيلات والدين در پيشرفت دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏مقدمه‏:

‏باید‏ ‏دانست‏ ‏که‏ ‏عوامل‏ ‏متعددی‏ ‏بر‏ ‏نگرش‏ ‏کودک‏ ‏ازخود‏ ‏و‏ ‏اعضای‏ ‏خانواده‏ ‏ی‏ ‏خود‏ ‏مؤثر‏ ‏است،‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏جمله‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏عوامل‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏حاکم‏ ‏بر‏ ‏خانواده‏ ‏اشاره‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏ارتباط‏ ‏مستقیم‏ ‏با‏ ‏سطح‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیلات‏ ‏خانواده‏ ‏دارد‏. ‏شخص‏ ‏باسواد‏ ‏امکان‏ ‏سلامت‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏تصمیم‏ ‏گیری‏ ‏بیشتری‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏چنین‏ ‏انسانی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏و‏ ‏فکر‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏جامعه‏ ‏بصیرت‏ ‏بیشتری‏ ‏دارد‏. ‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیلات،‏ ‏از‏ ‏دیدگاه‏ ‏اقتصادی،‏ ‏افراد‏ ‏را‏ ‏به‌سوی‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‌ي‏ ‏درونزاد‏ ‏و‏ ‏خلاق‏ ‏و‏ ‏هماهنگ‏ ‏با‏ ‏اجتماع‏ ‏و‏ ‏کشور‏ ‏هدایت‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏دیدگاه‏ ‏تخصصی،‏ ‏جامعه‏ ‏را‏ ‏موفق‏ ‏می‏ ‏سازد،‏ ‏افراد‏ ‏بزرگسال‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عامل‏ ‏اساسی‏ ‏تولید،‏ ‏حتی‏ ‏با‏ ‏یک‏ ‏اصطلاح‏ ‏اقتصادی‏ ‏خاص‏ ‏که‏ ‏همان‏ ‏جمعیت‏ ‏فعال‏ ‏یا‏ ‏نیروی‏ ‏کار‏ ‏می‏ ‏باشد،‏ ‏مشخص‏ ‏می‌شوند‏.‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏آمار‏ ‏موجود،‏ ‏گسترش‏ ‏سواد‏ ‏کاهش‏ ‏رشد‏ ‏جمعیت‏ ‏و‏ ‏همچنین‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏پیشرفت‏ ‏دانش‏ ‏و‏ ... ‏را‏ ‏تسهیل‏ ‏نموده‏ ‏است‏. ‏تنها‏ ‏جوامعی‏ ‏توانسته‌اند‏ ‏مشکلات‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏های‏ ‏تغذیه،‏ ‏مسکن،‏ ‏پوشاک،‏ ‏بهداشت‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏میان‏ ‏بردارند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏سطح‏ ‏بالای‏ ‏سواد‏ ‏برخوردار‏ ‏باشند‏.‏بی‏ ‏سوادی،‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏پدیده‏ ‏ای‏ ‏قابل‏ ‏تأسف‏ ‏است،‏ ‏بلکه‏ ‏علامتی‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏کنار‏ ‏علائم‏ ‏دیگر‏ ‏که‏ ‏نشان‏ ‏دهنده‏ ‏ی‏ ‏از‏ ‏خود‏ ‏بیگانگی‏ ‏مي‌باشد‏ ‏و‏ ‏منجر‏ ‏به‏ ‏عقب‏ ‏ماندگی‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏این‏ ‏عقب‏ ‏ماندگی‏ ‏در‏ ‏تعلیم‏ ‏و‏ ‏تربیت،‏ ‏خود‏ ‏معلول‏ ‏شالوده‏ ‏های‏ ‏نامتناسب‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏رابطه‏ ‏ی‏ ‏مستقیم‏ ‏با‏ ‏فقر‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏کمبود‏ ‏وسايل‏ ‏کافی‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏نداشتن‏ ‏معلم‏ ‏و‏ ‏مدرسه‏ ‏است‏.

‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیلات‏ ‏خانواده‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ ‏مهم‏ ‏پیشرفت‏ ‏بشر‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏امروز‏ ‏است‏. ‏پیشرفت‏ ‏تکنولوژی،‏ ‏صنعت،‏ ‏بهداشت‏ ‏و‏ ‏علوم‏ ‏مختلف‏ ‏مدیون‏ ‏این‏ ‏عامل‏ ‏مهم‏ ‏است‏.

‏بی‏ ‏سوادی‏ ‏در‏ ‏تمام‏ ‏ابعاد‏ ‏زندگی‏ ‏انسان‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏تأثیر‏ ‏بسزایی‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏مخصوصاً‏ ‏در‏ ‏بهداشت،‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی،‏ ‏رشد‏ ‏فرهنگی،‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏تربیت‏ ‏فرزندان،‏ ‏بی‏ ‏نظمی‏ ‏و‏ ‏ناهنجاری‏ ‏کودکان،‏ ‏رشد‏ ‏اشتغال‏ ‏و‏ ‏غیره‏ ‏مطالعات‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏هرچه‏ ‏آسیب‏ ‏های‏ ‏روانی‏ ‏بیشتر‏ ‏باشد،‏ ‏موقعیت‏ ‏اجتماعی‏ ‏شخص‏ ‏را‏ ‏پایین‏ ‏تر‏ ‏می‏ ‏آورد‏ ‏و‏ ‏عواملی‏ ‏چون‏

‏فقر،‏ ‏بی‏ ‏کاری،‏ ‏تعداد‏ ‏فرزندان،‏ ‏اعتیاد،‏ ‏طلاق‏ ‏و‏ ... ‏که‏ ‏همه‏ ‏موجب‏ ‏پایین‏ ‏آمدن‏ ‏موقعیت‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏شخص‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏آشفتگی‏ ‏ها‏ ‏یا‏ ‏آسیب‏ ‏های‏ ‏روانی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏می‏ ‏آورد‏ ‏معمولاً‏ ‏افرادی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏پایین‏ ‏اقتصادی،‏ ‏اجتماعی،‏ ‏فرهنگی،‏ ‏زندگی‏ ‏می‏ ‏کنند،‏ ‏سطح‏ ‏تحصیلات‏ ‏کمتری‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏افراد‏ ‏همسال‏ ‏خود‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏میزان‏ ‏تحصیلات‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏خانواده‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏شدت‏ ‏اُفت‏ ‏پیدا‏ ‏می‏ ‏کند‏.

‏در‏ ‏حقیقت‏ ‏در‏ ‏برخي‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏خانواده‏ ‏ها،‏ ‏سواد‏ ‏مقوله‏ ‏ی‏ ‏بیگانه‏ ‏ای‏ ‏است‏.

‏تأثیر‏ ‏عمیقی‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏موقعیت‏ ‏اجتماعی،‏ ‏فرهنگی،‏ ‏اقتصادی‏ ‏پایین،‏ ‏بر‏ ‏روی‏ ‏افراد‏ ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏جامعه‏ ‏برجا‏ ‏می‏ ‏گذارد،‏ ‏موجب‏ ‏بی‏ ‏نظمی‏ ‏و‏ ‏آشفتگی‏ ‏روانی‏ ‏می‏ ‏گردد،‏ ‏البته‏ ‏این‏ ‏آشفتگی‏ ‏روانی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏طبقات‏ ‏مختلف‏ ‏جامعه‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏دید‏.

‏شیوه‏ ‏های‏ ‏انحرافی‏ ‏ـ‏ ‏ایجاد‏ ‏علایم‏ ‏روانی‏ ‏بیماری‏ ‏ـ‏ ‏اقدام‏ ‏به‏ ‏خودکشی‏ ‏ـ‏ ‏بستری‏ ‏شدن‏ ‏ـ‏ ‏قطع‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏واقعیت،‏ ‏در‏ ‏طبقات‏ ‏پایین‏ ‏اجتماع،‏ ‏بیشتر‏ ‏دیده‏ ‏می‏ ‏شود‏.

‏مسائل‏ ‏فرهنگی،‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏اقتصادی،‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏پیش‏ ‏فرض‏ ‏این‏ ‏مشکل‏ ‏مطرح‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏هدف‏ ‏بررسی‏ ‏اثرات‏ ‏اقتصادی‏ ‏ـ‏ ‏اجتماعی‏ ‏این‏ ‏مسئله‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏متغیر‏ ‏مهم‏ ‏بر‏ ‏وضعیت‏ ‏روانی‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏جا‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیلات‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏متغیر‏ ‏ملاک،‏ ‏لحاظ‏ ‏نموده‏ ‏که‏ ‏قابل‏ ‏سنجش‏ ‏بیشتری‏ ‏است‏.

‏اهمیت‏ ‏موضوع‏ ‏پژوهش‏:

‏اهمیت‏ ‏این‏ ‏پژوهش‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏شناخت‏ ‏عمیق‏ ‏تر‏ ‏و‏ ‏بیش‏ ‏تر‏ ‏نوجوانان‏ ‏و‏ ‏دانستن‏ ‏مسائل‏ ‏و‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏خاص‏ ‏هر‏ ‏گروه‏ ‏از‏ ‏کودکان‏ ‏و‏ ‏نوجوانان،‏ ‏نخست‏ ‏قادر‏ ‏به‏ ‏تشخیص‏ ‏آن‌ها‏ ‏از‏ ‏سایر‏ ‏کودکان‏ ‏می‏ ‏شویم‏ ‏و‏ ‏دوّم‏ ‏ارائه‌ي‏ ‏راه‏ ‏حل‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏های‏ ‏مناسب،‏ ‏جهت‏ ‏رفع‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏حداقل،‏ ‏بهبود‏ ‏مشکلات‏ ‏این‏ ‏گروه‏ ‏از‏ ‏نوجوانان‏ ‏می‏ ‏باشد‏.

‏از‏ ‏آن‌جایی‏ ‏که‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏سطح‏ ‏تحصیلات‏ ‏خانواده،‏ ‏موقعیت‏ ‏اجتماعی،‏ ‏فرهنگی‏ ‏و‏ ‏اقتصادی،‏ ‏بر‏ ‏سلامت‏ ‏روانی،‏ ‏تأثیر‏ ‏بسزایی‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آن‌جایی‏ ‏که‏ ‏سلامت‏ ‏روانی‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏آشفتگی‏ ‏روانی،‏ ‏بر‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏پرورش‏ ‏و‏ ‏بهداشت‏ ‏روحی‏ ‏و‏ ‏روانی‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏تربیت‏ ‏نوجوانان‏ ‏تأثير‏ ‏دارد،‏ ‏می‏ ‏بایست‏ ‏شناخت‏ ‏عمیق‏ ‏تری‏ ‏از‏ ‏سطح‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیلات‏ ‏و‏ ‏طبقات‏ ‏مختلف‏ ‏اجتماعی‏ ‏به‌دست‏ ‏آوریم‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏اضطراب‏ ‏ها،‏ ‏ترس‏ ‏ها،‏ ‏مشکلات‏ ‏خانوادگی‏ ‏کودک‏ ‏و‏ ‏حتی‏ ‏غنا‏ ‏و‏ ‏فقر‏ ‏کودک،‏ ‏پی‏ ‏برده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏خدمت‏ ‏صحیح‏ ‏تر‏ ‏به‏ ‏کودکان‏ ‏استفاده‏ ‏كنيم‏.

‏اهداف‏ ‏پژوهش‏:

‏هدف‏ ‏این‏ ‏بررسی،‏ ‏شناخت‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏خانواده‏ ‏ی‏ ‏نوجوانان‏ ‏بی‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیل‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏مقایسه‏ ‏ی‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏یکدیگر‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏دستیابی‏ ‏به‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏روانی‏ ‏این‏ ‏نوجوانان‏ ‏و‏ ‏نگرش‏ ‏آن‏ ‏هانسبت‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏و‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏فضای‏ ‏حاکم‏ ‏بر‏ ‏خانواده‏ ‏می‏ ‏باشد‏.

‏بدیهی‏ ‏است‏ ‏با‏ ‏شناخت‏ ‏بهتر‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏این‏ ‏افراد‏ ‏به‏ ‏لحاظ‏ ‏عاطفی‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏آگاهی‏ ‏یافتن‏ ‏از‏ ‏علل‏ ‏و‏ ‏عوامل‏ ‏ناهنجاری‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏آسیب‏ ‏های‏ ‏روانی،‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏گام‏ ‏های‏ ‏مؤثری‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏رفع‏ ‏مشکلات‏ ‏آنان‏ ‏برداشت‏.

‏فرضیه‌‌ي‏ ‏تحقیق

‏1‏ـ‏ ‏در‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏راهنمایی‏ ‏پسران‏ ‏که‏ ‏والدین‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏تحصیلات‏ ‏بالا‏ ‏تری‏ ‏دارند،ناهنجاری‏ ‏رفتاری‏ ‏کمتری‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏دیگران‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏.

‏2‏ـ‏ ‏در‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏راهنمایی‏ ‏پسران‏ ‏که‏ ‏مخصوصاً‏ ‏مادر‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏تحصیلات‏ ‏بالاتری‏ ‏دارند،‏ ‏ناهنجاری‏ ‏رفتاری‏ ‏کمتری‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏دیگران‏ ‏که‏ ‏مادرانشان‏ ‏بی‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏کم‏ ‏سواد‏ ‏هستند‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏.

‏3‏ـ‏ ‏در‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏راهنمایی‏ ‏پسران‏ ‏که‏ ‏پدر‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏تحصیلات‏ ‏بالاتری‏ ‏دارند‏ ‏ناهنجاری‏ ‏رفتاری‏ ‏کم‏ ‏تری‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏دیگران‏ ‏که‏ ‏پدرانشان‏ ‏بی‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏کم‏ ‏سواد‏ ‏هستند‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل پاورپوینت در مورد Access Point و شبکه هاي بي سيم دانلود پاورپوینت مروری بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان تحقیق پي يردو فرما پیشینه تحقیق صبر