👈 فروشگاه فایل 👉

پاسخ بالينی بافت های سالم

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاسخ بالينی بافت های سالم

توازن دقيقی بين تولد و مرگ سلول به منظور حفظ سازمان بافت و تعداد سلول های آن وجود دارد.

چگونگی واکنش به آسيب، به حساسيت پرتوی ذاتی، روند تحمل بافت و روشی که سلول ها در آن بافت سازماندهی شده اند، بستگی دارد.

در بافت ها پس از دزهای کم آثاری ديده نمی شود گر چه آثار افزايش شدت با افزايش دز بالاتر از حد آستانه مشهود می باشد.

کشتن تعداد کمی از سلول ها در يک بافت اهميت چندانی ندارد؛ آسيب قابل مشاهده فقط زمانی آشکار می شود که نسبت سلول های کشته شده به اندازه کافی زياد باشد و به اين ترتيب از بافت حذف شوند.

مرگ سلول پس از تابش گيري عمدتاً هنگام تلاش سلول ها برای تقسيم روی می دهد.

در بافت های با آهنگ تقسيم بالا آسيب سريعتر- در اپيتليوم روده ای و مغز استخوان طی چند ساعت و در پوست و مخاط طی چند روز- ظاهر می شود.

در بافت هايي که سلول های آن به ندرت تقسيم می شوند، آسيب تشعشع به سلول ها ممکن است برای مدت طولانی نهفته بماند و به کندی بيان شود.

آسيب تشعشع برای سلول هايي که در مسير تمايز قرار دارند و برای تقسيم برنامه ای ندارند، عواقب کمی را در بردارد.

بنابراين سلول هايي که در مسير تمايز قرار دارند ظاهراً مقاومت پرتوی بيشتری نسبت به سلول های بنيادين نشان می دهند.

بافت های حساس به پرتو ظاهراً از تمايز کمتر، قابليت تکثير بيشتر و تقسيم سريعتر برخوردارند.

آثار تشعشع به طور متداول به دو دستة زودرس و ديررس تقسيم می شوند اين دو دسته آثار الگوهای کاملاً متفاوتی از پاسخ به تقطيع را نشان می دهند.

آثار ديررس به تغييرات تقطيع بسيار حساس تر از آثار زودرس می باشند.

آثار زودرس يا حاد از مرگ تعداد زيادی از سلول ها ناشی می شوند و طی چند روز يا چند هفته پس از تابش گيري بافت های با سرعت تکثير بالا روی می دهد.

مثال ها شامل آثار در لايه اپيدرمی پوست، اپيتليوم گوارشی و سيستم خونساز است که پاسخ با دودمان نسل سلولی، متشکل از سلول های بنيادی و اخلاف در حال تمايز آنها، تعيين می شود.

آثار ديررس پس از تأخير چند ماهه يا چند ساله ظاهر می شود و اساساً در بافت هايي با روند تکثير کند مانند ريه، کليه، قلب، کبد و سيستم عصبی مرکزی روی می دهد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی اردبیل فایل DEM دانلود پاورپوینت سنگ مصنوعی پاورپوینت بررسی علایم اجتماعی اوتیسم در فرزندان خانواده های دارای فرزند مبتلا به اوتیسم دانلود پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن علوم پایه هفتم دوره اول متوسطه پاورپوینت سيستم روشنايي مطلوب